» فروش ويژه ارسال انبوه

فروش ويژه ارسال انبوه

قیمت هر پیامک

تعداد پیامک

 پلان

۱۲۸ ریال

۱ میلیون پیامک

۱

۱۲۵ ریال

۳ میلیون پیامک

۲

۱۲۲ ریال

۵ میلیون پیامک

۳

۱۲۱ ریال

۱۰ میلیون پیامک

۴

۱۱۹ ریال

۲۰ میلیون پیامک

۵

۱۱۵ ریال

۴۰ میلیون پیامک

۶

۱۱۲ ریال

۷۰ میلیون پیامک

۷

 

نظرات خود را ثبت کنید

0 دیدگاه